Skup zużytych materiałów eksploatacyjnych

Start - Profile - Archiwum - Przyjaciele

Nie wiesz co zrobic z pustymi tuszami i tonerami - oddaj je do skupu

Dodany 24.7.2015 o 09:36 - 0 komentarzy - dodaj komentarz - Link

Pojęcie energii jest bardzo znaczne. Mówiąc o niej można mieć na myśli np. energię chemiczną zgromadzoną w połączeniach powstających pomiędzy atomami budującymi cząsteczką cukru, bądź energię mechaniczną potrzebną do wtrącenia w ruch na przykład roweru. Bez względu z jakim typem energii mamy do czynienia, jej działanie sprowadza się do 2 sposobów: przekazywania energii a także jej transformacji. Przenoszenie energii jest zjawiskiem polegającym na wysyłaniu dowolnej jej części z pewnego miejsca w inne. Istnieje sporo pochodzeń, z jakich da się otrzymać energię stosowaną w przemyśle, służącą do nagrzewania, czy oświetlania ulic. Niestety po pewnym czasie żródła te, z jakich do tej pory wydobywaliśmy energię zużyją się. Dlatego coraz częściej szuka się alternatywnych jej pochodzeń. przypuszcza się, że niedługo będzie można czerpać energię z takich źródeł jak: wiatr i woda, słońce, źródła geotermalne lub ciepło nagromadzone we wnętrzu Ziemi. 1. Energia pozyskiwana z wiatru i wody. Wiejący wiatr jest po prostu, poruszającymi się ze znaczną prędkością masami powietrza. Energia pozyskiwana z siły wiatru jest przetwarzana w szczegółowo do tego celu przystosowanych turbinach wiatrowych. Nie stwarzają one zagrożenia dla środowiska, na skutek ich pracy nie powstają żadne zanieczyszczenia, jedyną ich wadą jest głośna praca generatorów. Wiatraki poruszane wiatrem nie są estetyczne dla oka widokiem. Wiatraki poruszane mocą wiatru nie są nowym wymysłem. Wcześniej Persowie żyjący w VI w naszej ery, korzystali z młynów wiatrowych (wiatraki) do mielenia ziaren. Pierwsze wiatraki używane w Europie były wiatrakami kozłowymi, czyli obrotowymi. Wspólnie z upływem czasu ludzie wynajdywali nowe sposoby na to jak spożytkować energię wiatru. Stosowali wiatraki, z tak opracowanym systemem przekładek, aby mogły podnosić worki napełnione ziarnem. W Holandii użytkuje się wiatraki w celu osuszenia regionów sąsiadujących z morzem. Mimo, iż wiatraki mają wiele plusów, to jednak ich największą wadą, jest uzależnienie ich funkcjonowania od warunków atmosferyczych. Jeśli danego dnia nie wieje wiatr nie można wykorzystywać wiatraków do pozyskiwania energii. Mimo to w wielu krajach nadal funkcjonują młyny napędzane wiatrakami. W pewnych regionach karierę robią, wprawiane w ruch siłą wiatru, pompy łopatkowe, wykorzystywane do pompowania wody, z często bardzo głębokich studni. Wspomniane urządzenia pompujące, określa się wiatrakami, choć w zasadzie są one silnikami lub pompami czerpiącymi energię z wiatru. Standardowy silnik napędzany wiatrem jest wykonany z koła o średnicy wynoszącej około 4 m, do jakiego przytwierdza się około dwudziestu, właściwie wyprofilowanych stalowych łopatek. Korzyścią energii elektrycznej wywarzanej przez wiatraki napędzane wiatrem jest to, że z ekologicznego punktu widzenia jest ona czysta. Czyli przy jej powstawaniu nie stosuje się paliw, a co za tym idzie nie wytwarza się spalin. Również energia generowana z wody jest "czysta ekologicznie". Energia, która wprawia w ruch koła wodne, powstaje pod wpływem przepływu wody, wynikającego z różnicy stanów górnego oraz dolnego biegu rzeki. Istnieje dziś klika elektrowni wodnych, w jakich turbiny generatora prądu są napędzane wodą płynącą z rzek. Prototypy zmierzające do wykorzystania pokładów energii niesionych przez fale morskie i oceaniczne, znajdują się na razie w fazie eksperymentalnej. 2. Energia słoneczna. Do powierzchni naszej ziemi dociera co roku gigantyczna ilość energii. Jest ona blisko dziesięć razy większa od ilości energii która zawarta jest we wszystkich pokładach paliw kopalnych i rezerwach uranowych odkrytych na świecie. Energię słoneczną można wykorzystywać podobnie jak w elektrowniach, jak i prywatnych domostwach. Mniej więcej 50% promieniowania emitowanego przez Słońce dociera bezpośrednio do jej powierzchni. Energię słoneczną wykorzystuje się w niektórych regionach w celu zaopatrzenia w nią sprzętów gospodarstwa domowego. Aby móc z niej skorzystać dodatkowo w nocy, można składować energią słoneczną w akumulatorach. Należałoby wspomnąć, że część energii, którą pozyskuje się z baterii słonecznych, zależy jedynie od siły padającego na nie światła słonecznego, a nie od temperatury otoczenia. Możne więc montować baterie słoneczne nawet w krajach, położonych blisko bieguna. 3. Energia geotermalna. Definicja energia geotermalna odnosi się do energii cieplnej zmagazynowanej w wodach geotermalnych. Źródłem ogrzewającym wody podziemne jest ciepłe wnętrze naszej planety, dlatego można zakładać, że z tej energii można przez cały czas korzystać. Aby wydobyć wody geotermalne, należy dowiercić się na głębokość na której zalegają gorące wody, a następnie blisko pierwszego odwiertu wykonać kolejny, poprzez który można czerpać wodę geotermalną. Uzyskana dzięki tej metodzie energia może być zużyta np. do ogrzewania pomieszczeń domowych. Byłoby wspaniale, gdyby w niedalekiej przyszłości wzrosło zainteresowanie alternatywnymi źródłami energii i użycie czerpanej z nich energii. Niewątpliwie czynnikiem znacznie utrudniającym wykorzystanie energii geotermalnej, słonecznej, wodnej, czy energii wiatru jest duża cena wymaganych do jej przetwarzania instalacji. Niewątpliwie wielką zaletą omówionych wyżej źródeł energii jest to, że są one absolutnie nieszkodliwe dla środowiska naturalnego. I może właśnie ten fakt będzie miał duże znaczenie o wzroście ich popularności w niedalekiej przyszłości. www.ekoswiat.eu


Gry online : Wyszukiwarka Mp3 : Filmy online