Bądźmy eko, artykuły i informacje dotyczące ochrony środowiska

Recykling i utylizacja, metody przetworzenia odpadów, ciekawe artykuly i nie tylko

01:47, 22.10.2015 .. 0 komentarzy .. Link
Karta Przekazania Odpadu – to dokument, który świadczy, że biuro w sposób należyty i zgodny z prawem, pozbyła się odpadu, przekazując go odpowiedniemu podmiotowi. Odpadem nazywamy substancje i przedmioty, których posiadacz zobligowany jest do pozbycia się. W życiu codziennym obowiązują odpowiednie formy prawne, nakazujące podmiotowi wytwarzającemu odpad, do określonego działania. Każda firma, która wytwarza odpad zobligowana jest do wystawienia Karty Przekazania Odpadu w chwili przekazania go do kolejnego posiadacza. Dokument ten jest dowodem potwierdzającym, a jego dokładne instrukcje znajdują się w aneksie nr 4 rozporządzenia Ministra Środowiska z 14 lutego 2006r. Odpady dzielą się na zwykłe oraz niebezpieczne. W drugim wypadku wypisując Kartę przekazania odpadu należy pamiętać o wpisaniu do tego pisma nr rejestracyjnego samochodu, w jakim transportowane będą odpady niebezpieczne. Transport takich surowców jest prawnie uregulowana i uznawana jako ” transport materiałów niebezpiecznych” Należy zapoznać się ze charakterystyką odpadów, ponieważ w większości przypadków słowo niebezpieczne może kojarzyć się z materiałami wybuchowymi, chemikaliami itp. Jednakże materiałem niebezpiecznym, może być na przykład pusty toner z urządzenia drukującego. www.ekoswiat.eu

O Mnie

Start
Mój Profil
Archiwum
Przyjaciele
Mój Foto Album

Reklama


Kategorie


Ostatnie Wpisy

Recykling i utylizacja, metody przetworzenia odpadów, ciekawe artykuly i nie tylko

PrzyjacieleGry online : Wyszukiwarka Mp3 : Filmy online