$ title
Wszystko o recyklingu

$ description
Przyjęcie zużytych materiałów eksploatacyjnych z urządzeń drukujących

$ menu
[Start] [profile] [Archiwum] [Przyjaciele]

$ Gdzie oddac puste pojemniki z drukarek? zapraszam do artykulu (17.8.2015)
Powłoka ozonowa chroni przed zabójczym dla organizmów żywych promieniowaniem ultrafioletowym. Dociera ono do nas od Słońca i jest niewidoczne dla ludzkiego oka. Promieniowanie ultrafioletowe bardzo niekorzystnie oddziałuje na komórki skóry, niszcząc ich materiał genetyczny i przyspiesza proces ich starzenia się. Jest także przyczyną zwiększenia ryzyka powstawania chorób nowotworowych. Mechanizmem obronnym ludzkiego organizmu jest brązowienie skóry (dla nas jest to nic innego jak opalenizna). Ale nie tylko ludzie narażeni są na szkodliwe promieniowanie ultrafioletowe Na szczęście na ziemi jest naturalna ochrona w postaci powłoki ozonowej, jest to trójwartościowa alotropowa odmiana tlenu. Jego cienka warstwa na wysokości 25-35km. W To dzięki niemu zawdzięczamy tak bardzo ważna dla nas ochronę przed promieniowaniem. Największe ubytki ozonu w górnej warstwie atmosfery zaobserwowano nad Antarktydą. Dwadzieścia pięć lat temu zapoczątkowano pierwsze badania dotyczące warstwy ozonowej. Zauważono powiększanie się zasięgu dziury ozonowej oraz wykryto, że w niektórych miesiącach ubytek ozonu jest szczególnie duży przede wszystkim w południowym obszarze biegunowym. W wyniku badań wykryto, że małe stężenie ozonu zachodzi także w innych obszarach świata. Obecnie nad Antarktydą jest obszar o bardzo małej zawartości ozonu. Nie jest to jednak spowodowane działalnością człowieka lecz nadzwyczaj długą i ostrą zimą która miała miejsce nad biegunem południowym. Podobna sytuacja miała miejsce niedawno nad Arktyką. Przepowiednie dotyczące odbudowy warstwy ozonowej są obiecujące dzięki ograniczeniu emisji freonów, największego wroga warstwy ozonowej, naukowcy szacują że na pełne odnowienie potrzebne jest mniej więcej dwadzieścia lat. przemiana ta następuje jeszcze za naszego życia i niedługo ponownie będziemy mogli bezpiecznie cieszyć się z kąpieli słonecznych. Pierwiastkiem, odpowiedzialnym z zanik warstwy ozonowej jest chlor. Głównym źródłem tego gazu w wyższych warstwach atmosfery są freony. Szkodliwe działanie chloru polega na rozwiązaniu ozonu (trójatomowego tlenu) na cząsteczki zwykłego tlenu dwuatomowego, które nie mają już właściwości ochronnych przed promieniowaniem ultrafioletowym. Chlor wędruje w górne warstwy atmosfery przez erupcje wylkaniczne. Takie erupcje zdarzają się jednak na tyle rzadko iż nie są mogą zagrozić w większym stopniu warstwie ozonowej. Ubytek ozonu zachodzi w stałym tempie, co eliminuje zjawisko wulkanizmu jako przyczynę problemu, z którym mamy do czynienia. Freon, który jest skutkiem ubocznym przemysłu, powstaje w produkcji farb, lakierów, kosmetyków i innych towarów w popularnych aerozolach. Były tez wykorzystywane w różnego typu instalacjach chłodniczych np. w lodówkach i zamrażarkach. Charakterystyczne dla tych związków jest to że są one nieaktywne chemicznie w warunkach zwykłych, dopiero pod wpływem promieniowania ultrafioletowego, ma miejsce rozkład i wydzielanie się szkodliwego dla ozonu chloru. Dzięki coraz gorszej sytuacji, na międzynarodowej konferencji w Montrealu w roku 1987. postawiono sobie za cel obniżenie produkcji freonów o 50% do roku 2000. W wielu krajach zakazano używania freonów w aerozolach i chłodziarkach. Co prawda ozon w górnych warstwach atmosfery jest konieczny dla istnienia życia na ziemi, jest on niebezpieczny w bezpośrednim kontakcie z organizmem. Cząsteczki ozonu swoją wysoką aktywności chemiczną negatywnie wpływają na komórki np. roślin czy płuc. Ozon w przypowierzchniowej warstwie Ziemi tworzy się w wyniku reakcji spalin z promieniowaniem słonecznym. Największe zagrożenie dziura ozonowa stanowi dla organizmów zwierzęcych albowiem nie mają one zdolność ochrony przed szkodliwym promieniowaniem ultrafioletowym. Człowiek chroniony jest np. przez ubranie oraz specjalne filtry. http://puste.info
[0 komentarzy] [dodaj komentarz] [link]


Gry online : Wyszukiwarka Mp3 : Filmy online