Skupujemy tonery i tusze Start | Profile | Archiwum | Przyjaciele
Utylizacja zużytych materiałów eksploatacyjnych z drukarek

Wszystko zwiazane z ochrona srodowiska10.8.2015
Pojęcie energii jest nadzwyczaj znaczne. Mówiąc o niej można mieć na myśli np. energię chemiczną nagromadzoną w połączeniach powstających między atomami budującymi cząsteczką cukru, bądź energię mechaniczną potrzebną do wtrącenia w ruch na przykład roweru. Bez względu z jakim typem energii mamy styczność, jej działanie zbiega się do 2 sposobów: przekazywania energii a także jej przemiany. Przenoszenie energii jest zjawiskiem polegającym na przekazywaniu jakiejś jej części z jednego miejsca w drugie. Istnieje wiele źródeł, z jakich można otrzymać energię stosowaną w przemyśle, służącą do ogrzewania, czy oświetlania domów. Niestety po pewnym czasie żródła te, z których dotychczas wydobywaliśmy energię zużyją się. W związku z tym coraz częściej poszukuje się alternatywnych jej źródeł. przypuszcza się, że w przyszłości będzie można czerpać energię z takich źródeł jak: wiatr i woda, słońce, źródła geotermalne lub ciepło nagromadzone we wnętrzu skorupy ziemskiej. 1. Energia pozyskiwana z wiatru i wody. Wiejący wiatr jest po prostu, poruszającymi się z dużą szybkością masami powietrza. Energia uzyskiwana z siły wiatru jest przetwarzana w specjalnie do tego celu przystosowanych turbinach wiatrowych. Nie powodują one zagrożenia dla środowiska, w wyniku ich pracy nie powstają żadne zanieczyszczenia, jedyną ich wadą jest głośna praca generatorów. Wiatraki napędzane wiatrem nie są estetyczne dla oka urozmaiceniem krajobrazu. Wiatraki poruszane mocą wiatru nie są nowym wynalazkiem. Już Persowie żyjący w VI w naszej ery, korzystali z młynów wiatrowych (wiatraki) do mielenia ziaren. Pierwsze wiatraki stosowane w Europie były wiatrakami kozłowymi, inaczej obrotowymi. Wspólnie z upływem czasu ludzie wynajdywali kolejne sposoby na to jak spożytkować energię wiatru. Używali wiatraków, z tak zaprojektowanym systemem przekładek, aby mogły unosić worki wypełnione ziarnem. W Holandii użytkuje się wiatraki w celu osuszenia terenów stycznych z morzem. Mimo, iż wiatraki posiadają wiele plusów, to jednak ich największą wadą, jest uzależnienie ich działania od warunków pogodowych. Jeżeli danego dnia nie wieje wiatr nie można wykorzystywać wiatraków do pozyskiwania energii. Mimo to w wielu krajach nadal działają młyny poruszane wiatrakami. W pewnych regionach popularne są, wprawiane w ruch mocą wiatru, pompy łopatkowe, stosowane do pompowania wody, z niejednokrotnie bardzo głębokich studni. Wspomniane urządzenia pompujące, nazywa się wiatrakami, choć w zasadzie są one silnikami lub pompami czerpiącymi energię z wiatru. Standardowy silnik napędzany wiatrem jest zbudowany z koła o średnicy wynoszącej około 4 m, do którego montuje się około dwudziestu, odpowiednio wyprofilowanych stalowych łopatek. Zaletą energii elektrycznej produkowanej przez wiatraki poruszane wiatrem jest to, że z ekologicznego punktu widzenia jest ona czysta. Czyli przy jej powstawaniu nie spala się paliw, a co za tym idzie nie produkuje się spalin. Również energia generowana z wody jest "czysta ekologicznie". Energia, która wprawia w ruch koła wodne, powstaje pod wpływem przepływu wody, wynikającego z różnicy poziomów górnego oraz dolnego biegu rzeki. Istnieje dziś klika elektrowni wodnych, w których turbiny generatora prądu są poruszane wodą płynącą z rzek. Prototypy zmierzające do wykorzystania pokładów energii niesionych przez fale morskie i oceaniczne, są jeszcze w fazie eksperymentalnej. 2. Energia słoneczna. Do powierzchni naszej ziemi dociera co roku ogromna ilość energii. Jest ona około dziesięć razy większa od ilości energii jaka jest zawarta we wszystkich pokładach paliw kopalnych i rezerwach uranowych odkrytych na świecie. Energię słoneczną można wykorzystywać podobnie jak w elektrowniach, jak i prywatnych gospodarstwach domowych. Mniej więcej 50% promieniowania emitowanego przez Słońce dociera bezpośrednio do jej powierzchni. Energię słoneczną wykorzystuje się w niektórych krajach w celu zaopatrzenia w nią akcesoriów gospodarstwa domowego. Aby móc z niej skorzystać dodatkowo w nocy, można magazynować energią słoneczną w akumulatorach. Należałoby dodać, że ilość energii, którą pozyskuje się z baterii słonecznych, zależy tylko od siły padającego na nie światła słonecznego, a nie od temperatury otoczenia. Możne więc instalować baterie słoneczne nawet w krajach, znajdujących się blisko bieguna. 3. Energia geotermalna. Określenie energia geotermalna odnosi się do energii cieplnej zgromadzonej w wodach geotermalnych. Źródłem ogrzewającym wody podziemne jest ciepłe wnętrze naszej planety, dlatego można zakładać, że z tej energii będzie można ciągle korzystać. Aby dostać się do wód geotermalnych, należy dowiercić się na głębokość na jakiej zalegają gorące wody, a następnie w niedalekiej odległości od pierwszego odwiertu stworzyć kolejny, przez który da się czerpać wodę geotermalną. Uzyskana w ten sposób energia może być wykorzystana np. do ogrzewania pomieszczeń domowych. Byłoby świetnie, gdyby w niedalekiej przyszłości wzrosło zainteresowanie alternatywnymi źródłami energii i wykorzystanie czerpanej z nich energii. Niewątpliwie czynnikiem znacznie ograniczającym wykorzystanie energii geotermalnej, słonecznej, wodnej, czy energii wiatru jest wysoka cena wymaganych do jej wytwarzania instalacji. Bez wątpienia dużą zaletą omówionych wyżej źródeł energii jest to, że są one całkowicie nieszkodliwe dla środowiska naturalnego. Być może właśnie ten czynnik zdecyduje o wzroście ich popularności w nieodległej przyszłości. www.ekoswiat.eu
0 komentarzy | dodaj komentarz | Przeglądaj


Gry online : Wyszukiwarka Mp3 : Filmy online