Skup zużytych materiałów eksploatacyjnych Start | Profile | Archiwum | Przyjaciele
Utylizacja zużytych materiałów eksploatacyjnych z drukarek

Przyroda i ekologia dwie galezie jak wazne w naszym zyciu16.11.2015
Karta Przekazania Odpadu – to dokument, który jest potwierdzeniem, że firma w sposób należyty i zgodny z prawem, oddała odpad, przekazując go odpowiedniemu organowi. Odpadem nazywamy substancje i przedmioty, których posiadacz zobligowany jest do pozbycia się. Na świecie obowiązują właściwe formy prawne, nakazujące organowi wytwarzającemu odpad, do odpowiedniego postępowania. Każda firma, która generuje odpad zmuszona jest do wystawienia Karty Przekazania Odpadu w momencie oddania go do następnego posiadacza. Dokument ten jest dowodem potwierdzającym, a jego dokładne instrukcje są w aneksie nr 4 rozporządzenia Ministra Środowiska z 14 lutego 2006r. Odpady podzielone są na zwykłe oraz niebezpieczne. W drugim wypadku wystawiając Kartę przekazania odpadu trzeba pamiętać o wpisaniu do tego pisma nr rejestracyjnego samochodu, w jakim transportowane będą odpady niebezpieczne. Spedycja takich materiałów jest prawnie uregulowana i uznawana jako ” transport materiałów niebezpiecznych” Trzeba zapoznać się ze specyfikacją odpadów, ponieważ w większości wypadków słowo niebezpieczne może kojarzyć się z materiałami wybuchowymi, chemikaliami itp. Niemniej jednak materiałem niebezpiecznym, może być chociażby zużyty toner z drukarki. www.ekoswiat.eu
0 komentarzy | dodaj komentarz | Przeglądaj


Gry online : Wyszukiwarka Mp3 : Filmy online