Wszystko o recyklingu

Opis Bloga

Recykling i utylizacja materiałów eksploatacyjnych, Karta Przekazania Odpadu


Moje Menu

- Start
- Mój Profil
- Archiwum
- Przyjaciele


Wszystko zwiazane z ochrona srodowiska

Wody mogą stać się skażone przez chemiczne substancje, będące efektem działalności człowieka, jak również wskutek oddziaływania zwykłych procesów. Takim naturalnym procesem mogą być różnego rodzaju zmywy które przenoszą ze sobą składniki zanieczyszczające w formie resztek roślinnych, związków żelaza, części ilastych i pylastych a także wiele innych. O dużo bardziej groźne dla otoczenia są jednak zanieczyszczenia spowodowane przez człowieka. Mogą nimi być substancje ciekłe, ale też gazowe i ciała stałe. dostają się one do wód w większości wypadków ze ściekami przeróżnego pochodzenia: komunalnego, przemysłowego, wiejskiego. Zanieczyszczenia takie są również w wodach pochłodniczych, zasolonych wodach pokopalnianych, spływach z terenów przemysłowych i użytkowanych rolniczo, spływach pochodzących ze składowisk odpadów przemysłowych i komunalnych. Zagrażające bezpieczeństwu substancje przedostawać się mogą do wód także drogą powietrzną, do którego emitowane są pyły i gazy z przeróżnych gałęzi przemysłu. W wypadku zanieczyszczeń które trafiają do wód ze względu na sposób ich dopływu, cechuje się trzy rodzaje zanieczyszczeń: punktowe, liniowe i obszarowe. Pierwsze z nich, zanieczyszczenia punktowe oznaczają, że są one wprowadzane do wód idealnie w określonym miejscu (np. zrzuty ścieków komunalnych i przemysłowych). Zanieczyszczenia liniowe są związane z oddziaływaniem zanieczyszczeń na jakimś ciągu (np. ulice o wzmożonym ruchu). Zanieczyszczenia obszarowe są wprowadzane nieregularnie, w przeróżny sposób i w różnych położeniach zasobnika wodnego. Do tego rodzaju zanieczyszczeń przynależą te, jakie dostają się do wód za pośrednictwem powietrza. Zanieczyszczenia wód mają zróżnicowaną naturę. Mogą być przyczyną zmian takich jak: kolor, zapach, smak, mętność i temperatura, również zmiany chemiczne poprzez zawartość w zanieczyszczeniach substancji chemicznych pochodzenia organicznego i nieorganicznego, oraz o naturze biologicznej. Zanieczyszczenia chemiczne mogą być powodowane przy użyciu różnych związków, których nie sposób wyszczególnić. Warto aczkolwiek podkreślić, że najgroźniejszymi zanieczyszczeniami chemicznymi, powodującymi znaczne, negatywne zmiany w czystości wody są z grupy organicznych: pestycydy, detergenty, fenole oraz aromatyczne aminy, a z grupy związków nieorganicznych: metale ciężkie, związki azotu i fosforu. Zanieczyszczenia biologiczne są powodem powstawania takich chorób jak: tyfus, wirusowe zapalenie wątroby, a nawet paraliż dziecięcy. www.ekoswiat.eu

Dodano: 10:48, 19.6.2015
Komentarzy (0) | Dodaj Komentarz | LinkGry online : Wyszukiwarka Mp3 : Filmy online