Skupujemy tonery i tusze Start | Profile | Archiwum | Przyjaciele
Wszystko związane z ochroną środowiska

Recykling i utylizacja, metody przetworzenia odpadów, ciekawe artykuly i nie tylko28.7.2015
Pojęcie energii jest nadzwyczaj znaczne. Mówiąc o niej wolno mieć na myśli np. energię chemiczną zgromadzoną w wiązaniach powstających pomiędzy atomami budującymi cząsteczką cukru, albo energię mechaniczną konieczną do wtrącenia w ruch na przykład roweru. Niezależnie z jakim typem energii mamy styczność, jej działanie zbiega się do dwóch sposobów: przenoszenia energii oraz jej przemiany. Przenoszenie energii jest zjawiskiem polegającym na przekazywaniu dowolnej jej części z pewnego miejsca w drugie. Występuje wiele pochodzeń, z których da się pozyskać energię stosowaną w przemyśle, służącą do ogrzewania, czy oświetlania fabryk. Niestety po pewnym czasie te źródła, z których dotychczas wydobywaliśmy energię wyczerpią się. Dlatego coraz częściej poszukuje się alternatywnych jej źródeł. przypuszcza się, że niedługo stanie się możliwe czerpanie energii z takich źródeł jak: wiatr i woda, słońce, źródła geotermalne lub ciepło zgromadzone we wnętrzu skorupy ziemskiej. 1. Energia pozyskiwana z wiatru i wody. Wiejący wiatr jest niczym innym, jak tylko, poruszającymi się z dużą szybkością masami powietrza. Energia uzyskiwana z siły wiatru jest przeobrażana w szczegółowo do tego celu przystosowanych turbinach wiatrowych. Nie stwarzają one zagrożenia dla środowiska, na skutek ich pracy nie powstają żadne spaliny, ale ich generatory pracują dość głośno. Wiatraki poruszane wiatrem nie są estetyczne dla oka widokiem. Wiatraki poruszane mocą wiatru nie są nowym wymysłem. Wcześniej Persowie żyjący w VI w naszej ery, korzystali z młynów wiatrowych (wiatraki) do mielenia ziaren. Pierwsze wiatraki używane w Europie były wiatrakami kozłowymi, czyli obrotowymi. Wspólnie z upływem czasu ludzie wynajdywali kolejne sposoby na to jak spożytkować energię wiatru. Stosowali wiatraki, z tak opracowanym systemem przekładek, aby mogły podnosić worki napełnione ziarnem. W Holandii użytkuje się wiatraki w celu osuszenia regionów sąsiadujących z morzem. Mimo, iż wiatraki mają wiele zalet, to jednak ich największą wadą, jest uzależnienie ich działania od warunków pogodowych. Jeśli danego dnia nie wieje wiatr nie można wykorzystywać wiatraków do pozyskiwania energii. Mimo to w wielu krajach nadal funkcjonują młyny poruszane wiatrakami. W pewnych regionach popularne są, wprawiane w ruch siłą wiatru, pompy łopatkowe, wykorzystywane do pompowania wody, z często bardzo głębokich studni. Wspomniane urządzenia pompujące, nazywa się wiatrakami, choć w zasadzie są one silnikami lub pompami czerpiącymi energię z wiatru. Standardowy silnik napędzany wiatrem jest wykonany z koła o średnicy wynoszącej około 4 m, do jakiego przytwierdza się około dwudziestu, właściwie wyprofilowanych stalowych łopatek. Zaletą energii elektrycznej wywarzanej przez wiatraki napędzane wiatrem jest to, że z ekologicznego punktu widzenia jest ona czysta. Czyli przy jej powstawaniu nie spala się paliw, a co za tym idzie nie produkuje się dwutlenku węglą. Podobnie energia generowana z wody jest "czysta ekologicznie". Energia, która wprawia w ruch koła wodne, powstaje dzięki przepływie wody, wynikającego z różnicy poziomów górnego oraz dolnego biegu rzeki. Istnieje dziś klika elektrowni wodnych, w których turbiny generatora prądu są napędzane wodą płynącą z rzek. Projekty zmierzające do zużycia pokładów energii niesionych przez fale morskie i oceaniczne, znajdują się na razie w fazie eksperymentalnej. 2. Energia słoneczna. Do powierzchni naszej planety dociera co roku ogromna ilość energii. Jest ona blisko dziesięć razy większa od ilości energii która zawarta jest we wszystkich pokładach paliw kopalnych oraz rezerwach uranowych odkrytych na świecie. Energię słoneczną można wykorzystywać zarówno w elektrowniach, jak i prywatnych gospodarstwach domowych. około 50% promieniowania wysyłanego przez Słońce dociera bezpośrednio do jej powierzchni. Energię słoneczną użytkuje się w niektórych krajach w celu zaopatrzenia w nią sprzętów gospodarstwa domowego. Aby móc z niej skorzystać także w nocy, można składować energią słoneczną w akumulatorach. Warto dodać, że ilość energii, którą pozyskuje się z baterii słonecznych, zależy tylko od siły padającego na nie światła słonecznego, a nie od temperatury jaka panuje na ziemi. Możne więc montować baterie słoneczne nawet w regionach, znajdujących się blisko bieguna. 3. Energia geotermalna. Określenie energia geotermalna odnosi się do energii cieplnej zmagazynowanej w wodach geotermalnych. Źródłem ogrzewającym wody podziemne jest gorące wnętrze ziemi, dlatego można zakładać, że z tej energii będzie można ciągle korzystać. Aby wydobyć wody geotermalne, należy wykonać odwiert do głębokości na jakiej zalegają gorące wody, a następnie w niedalekiej odległości od pierwszego odwiertu stworzyć kolejny, poprzez który można czerpać wodę geotermalną. Pozyskana dzięki tej metodzie energia może być zużyta np. do ogrzewania mieszkań. Byłoby wspaniale, gdyby w niedalekiej przyszłości wzrosło zainteresowanie alternatywnymi źródłami energii i użycie pozyskiwanej z nich energii. Niewątpliwie czynnikiem znacznie ograniczającym wykorzystanie energii geotermalnej, słonecznej, wodnej, czy energii wiatru jest wysoka cena potrzebnych do jej wytwarzania instalacji. Bez wątpienia dużą korzyścią analizowanych wyżej źródeł energii jest to, że są one całkowicie nieszkodliwe dla środowiska naturalnego. Być może właśnie ten czynnik zdecyduje o wzroście ich popularności w niedalekiej przyszłości. www.ekoswiat.eu
0 komentarzy | dodaj komentarz | Przeglądaj


Gry online : Wyszukiwarka Mp3 : Filmy online