Tu wpisz nazwę swojego bloga.

Uprawnienia do pracy na wysokości

10:59, 27.4.2017 .. 0 komentarzy .. Link
UPRAWNIENIA DO PRACY NA WYSOKOŚCI Szkolenia z zakresu doboru i używania środków ochrony indywidualnej chroniących przed upadkiem z wysokości.Adresowane branż, które ze względu na specyfikę pracy narażają pracownika na upadek z wysokości min dla: budownictwo, elektroenergetyka, gospodarka wodno-kanalizacyjna, magazyny wysokiego składowania, telekomunikacja, telefonia komórkowa, dekarstwo, odśnieżanie dachów, usługi porządkowe, usługi remontowe, itp. Dlaczego warto: Szkolenie organizowane zgodnie ze stanem prawnym 2014 Szkolenie prowadzone przez wysokiej klasy specjalistów praktyków. Zajęcia mają na celu nauczenie samodzielnego i bezpiecznego poruszania się na wysokości z wykorzystaniem sprzętu asekuracyjnego oraz wykonywania pracy w podparciu. Ponadto uczestnicy poznają podstawowe techniki ewakuacji z wysokości oraz pomocy przedmedycznej. Podczas wykładów i ćwiczeń omawiane są zagadnienia prawne w zakresie bezpieczeństwa pracy na wysokości ze zwróceniem uwagi na ocenę ryzyka zawodowego. Osoba po ukończeniu takiego szkolenia otrzyma certyfikat w języku polskim i angielskim lub niemieckim, honorowany w UE i poza UE. Firmy i osoby prywatne, które uzyskały w naszej firmie w/w CERTYFIKATY wykonują prace min.w krajach: Niemcy, Francja, Holandia, Szwecja, Dania, Norwegia, Wielka Brytania, Szwajcaria, Austria. W szkoleniu mogą wziąć udział: pracodawcy, osoby kierujące pracownikami pracownicy zaangażowani bezpośrednio z wykonywaniem tych prac, osoby, które chcą zdobyć nowy zawód i zwiększyć swoją atrakcyjność na rynku pracy, inspektorzy nadzoru, itp. Koszt całkowity brutto 199 zł (CERTYFIKAT w języku polskim i angielskim lub niemieckim – honorowany w UE) Szkolenie można ukończyć po dokonaniu zgłoszenia email-em furtacz.pl@op.pl sms-em 570 417 254 fax-em 32 444 69 51 KONIECZNIE PODAJĄC SPOSÓB KONTAKTU (nr telefonu bądź e-mail oraz imię i nazwisko, a w przypadku zgłoszeń na szkolenie stacjonarne również miasto i termin) formie stacjonarnej – zapisując się na szkolenie w terminie i miejscu podanym w HARMONOGRAMIE przez internet lub pocztę polską (e-learning) indywidualnie po telefonicznym ustaleniu terminu W przypadku dodatkowych pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji pod numerem 570 417 254

Kurs sanitariusza Katowice 01.04.17

10:28, 22.3.2017 .. 0 komentarzy .. Link
KURS KWALIFIKACYJNY SANITARIUSZA SZPITALNEGO – sanitariusz medyczny- ZOSTAŃ SANITARIUSZEM MEDYCZNYM Adresaci szkolenia Pracownicy służby zdrowia lub osoby ubiegające się o pracę w służbie zdrowia Program szkolenia Program kursu to 240h. W tym 80h teoretycznych i 160h praktyk Zajęcia teoretyczne – 80 godz.: Ogólne wiadomości o człowieku. Pierwsza pomoc. Profilaktyka zakażeń szpitalnych. Opieka nad chorym w szpitalu. Zajęcia PRAKTYCZNE 160 godz.: Zgodnie z zapotrzebowaniem szpitala. Kurs zgodny z najnowszymi przepisami Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 29 marca 1999 roku w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w publicznych zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 30, poz. 300) pracownik zatrudniony na stanowisku sanitariusza szpitalnego powinien posiadać wykształcenie co najmniej podstawowe oraz przeszkolenie w miejscu pracy, winien dodatkowo posiadać co najmniej 6-miesięczny staż pracy w zawodzie oraz ukończyć kurs kwalifikacyjny dla sanitariuszy. Sanitariusz / sanitariusz szpitalny nie posiada uprawnień do udzielania świadczeń zdrowotnych. CERTYFIKAT W JĘZYKU POLSKIM, ANGIELSKIM I NIEMIECKIM (honorowany na terenie UE)

Uprawnienia do pracy na wysokości

10:35, 10.3.2017 .. 0 komentarzy .. Link
UPRAWNIENIA DO PRACY NA WYSOKOŚCI Szkolenia z zakresu doboru i używania środków ochrony indywidualnej chroniących przed upadkiem z wysokości.Adresowane branż, które ze względu na specyfikę pracy narażają pracownika na upadek z wysokości min dla: budownictwo, elektroenergetyka, gospodarka wodno-kanalizacyjna, magazyny wysokiego składowania, telekomunikacja, telefonia komórkowa, dekarstwo, odśnieżanie dachów, usługi porządkowe, usługi remontowe, itp. Dlaczego warto: Szkolenie organizowane zgodnie ze stanem prawnym 2014 Szkolenie prowadzone przez wysokiej klasy specjalistów praktyków. Zajęcia mają na celu nauczenie samodzielnego i bezpiecznego poruszania się na wysokości z wykorzystaniem sprzętu asekuracyjnego oraz wykonywania pracy w podparciu. Ponadto uczestnicy poznają podstawowe techniki ewakuacji z wysokości oraz pomocy przedmedycznej. Podczas wykładów i ćwiczeń omawiane są zagadnienia prawne w zakresie bezpieczeństwa pracy na wysokości ze zwróceniem uwagi na ocenę ryzyka zawodowego. Osoba po ukończeniu takiego szkolenia otrzyma certyfikat w języku polskim i angielskim lub niemieckim, honorowany w UE i poza UE. Firmy i osoby prywatne, które uzyskały w naszej firmie w/w CERTYFIKATY wykonują prace min.w krajach: Niemcy, Francja, Holandia, Szwecja, Dania, Norwegia, Wielka Brytania, Szwajcaria, Austria. W szkoleniu mogą wziąć udział: pracodawcy, osoby kierujące pracownikami pracownicy zaangażowani bezpośrednio z wykonywaniem tych prac, osoby, które chcą zdobyć nowy zawód i zwiększyć swoją atrakcyjność na rynku pracy, inspektorzy nadzoru, itp. Koszt całkowity brutto 199 zł (CERTYFIKAT w języku polskim i angielskim lub niemieckim – honorowany w UE) Szkolenie można ukończyć po dokonaniu zgłoszenia email-em furtacz.pl@op.pl sms-em 570 417 254 fax-em 32 444 69 51 KONIECZNIE PODAJĄC SPOSÓB KONTAKTU (nr telefonu bądź e-mail oraz imię i nazwisko, a w przypadku zgłoszeń na szkolenie stacjonarne również miasto i termin) formie stacjonarnej – zapisując się na szkolenie w terminie i miejscu podanym w HARMONOGRAMIE przez internet lub pocztę polską (e-learning) indywidualnie po telefonicznym ustaleniu terminu W przypadku dodatkowych pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji pod numerem 570 417 254

Uprawnienia do pracy przy azbeście

10:35, 1.3.2017 .. 0 komentarzy .. Link
UPRAWNIENIA AZBESTOWE Szkolenie w zakresie bezpiecznego używania i usuwania przedmiotów zawierających azbest .Szkolenie specjalistyczne. Szkolenie skierowane jest do firm i osób, które chcą wyjść naprzeciw wymogom Unii Europejskiej i rozszerzyć działalność o prace związane z zabezpieczaniem lub usuwaniem materiałów zawierających azbest (wszystkie rodzaje). Zajęcia prowadzone przez specjalistów, co gwarantuje wysoką jakość prowadzonych wykładów. Celem szkolenia jest zapewnienie uczestnikom: zaznajomienia ich z zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą, poznania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania pracy na określonym stanowisku oraz związanych z tym stanowiskiem obowiązków i odpowiedzialności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, nabycia umiejętności wykonywania pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych osób oraz postępowania w sytuacjach awaryjnych, a także udzielania pierwszej pomocy osobom, które uległy wypadkom. Dzięki szkoleniu poznasz: właściwości azbestu i jego wpływ na zdrowie, w tym powiązany skutek palenia typy materiałów lub wyrobów, które mogą zawierać azbest i ich najczęstsze zastosowania wpływ stanu technicznego materiałów lub wyrobów na poziom uwalniania włókien azbestowych postępowanie w kontakcie z materiałami, w przypadku których istnieje podejrzenie, że zawierają azbest dostępne źródła informacji o lokalizacji wyrobów zawierających azbest przypadki natknięcia się na wyroby podejrzane o zawartość azbestu, w których należy niezwłocznie wstrzymać prace oraz poinformować odpowiednią osobę kierującą robotami jakie kroki należy podjąć w celu minimalizacji ryzyka narażenia na szkodliwe działanie azbestu w sytuacji, gdy wyrób podejrzany o zawieranie azbestu jest w złym stanie technicznym lub został przypadkowo uszkodzony , np. ewakuację i zabezpieczenie najbliższego otoczenia oraz poinformowanie odpowiednich osób jakie dokumenty należy wypełnić przed rozpoczęciem prac jakie zgłoszenia i w jakim terminie należy wykonać jak przygotować się do ewentualnej kontroli PIP, Sanepidu czy Nadzoru Budowlanego Każdy uczestnik szkolenia otrzyma certyfikat w języku polskim i angielskim lub niemieckim, honorowany w UE i poza UE. Firmy i osoby prywatne, które uzyskały w naszej firmie w/w CERTYFIKATY wykonują prace min.w krajach: Niemcy, Francja, Holandia, Szwecja, Dania, Norwegia, Wielka Brytania, Szwajcaria, Austria. W szkoleniu mogą wziąć udział: pracodawcy, osoby kierujące pracownikami pracownicy zaangażowani bezpośrednio z wykonywaniem tych prac, osoby, które chcą zdobyć nowy zawód i zwiększyć swoją atrakcyjność na rynku pracy, inspektorzy nadzoru, itp. Koszt całkowity brutto 199 zł (CERTYFIKAT w języku polskim i angielskim – honorowany w większości krajów) poniżej wyjątki (CERTYFIKAT wg prawa norweskiego ) (CERTYFIKAT wg prawa francuskiego ) (CERTYFIKAT wg prawa niemieckiego ) (CERTYFIKAT wg prawa holenderskiego ) Szkolenie można ukończyć po dokonaniu zgłoszenia: emailem: furtacz.pl@op.pl sms-em: 570 417 254 fax-em: 32 444 69 51 KONIECZNIE PODAJĄC SPOSÓB KONTAKTU (nr telefonu bądź e-mail oraz imię i nazwisko, a w przypadku zgłoszeń na szkolenie stacjonarne również miasto i termin) formie stacjonarnej – zapisując się na szkolenie w terminie i miejscu podanym w HARMONOGRAMIE przez internet lub pocztę polską (e-learning) indywidualnie po telefonicznym ustaleniu terminu W przypadku dodatkowych pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji pod numerem 570 417 254

Teczka ofert-bezpłatne ogłoszenia

12:53, 4.1.2017 .. 0 komentarzy .. Link

Zapraszamy do dodawania drobnych ogłoszeń na nowym bezpłatnym portalu!


www.teczkaofert.plKurs HACCP - wdrażanie

01:02, 13.12.2016 .. 0 komentarzy .. Link

HACCP

Kurs system haccp, zasady, wdrażanie, utrzymywanie.

Kurs przeznaczony jest dla osób odpowiedzialnych za jakość oraz bezpieczeństwo produkowanych wyrobów branży spożywczej.

Uczestnicy zdobywają podstawowe wiadomości o analizie zagrożeń dla jakości zdrowotnej produktu oraz wyznaczaniu krytycznych punktów kontrolnych w procesie produkcji. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i ćwiczeń.

KURS MOŻNA RÓWNIEŻ ODBYĆ ZA POŚREDNICTWEM INTERNETU LUB POCZTY W FORMIE E-LEARNINGU.

Każdy uczestnik otrzyma: certyfikat + 1 rok darmowych profesjonalnych porad z zakresu szkolenia.

Opis szkolenia:
Ustawodawstwo UE i RP w zakresie produkcji spożywczej, harmonizacja polskiego prawa żywnościowego, nowe podejście do systemów zarządzania i wewnętrznej kontroli jakości, historia i zasady systemu HACCP, terminy, definicje, zagrożenia w przemyśle spożywczym, zasady Dobrej Praktyki Produkcyjnej HACCP, dokumentacja i weryfikacja systemu HACCP.

Koszt całkowity brutto 400 zł (CERTYFIKAT w języku polskim i angielskim lub niemieckim – honorowany w większości krajów)

Szkolenie można ukończyć po dokonaniu zgłoszenia:

emailem:     furtacz.pl@op.pl
sms-em:       570 417 254
fax-em:         32 444 69 51

KONIECZNIE PODAJĄC SPOSÓB KONTAKTU
(nr telefonu bądź e-mail oraz imię i nazwisko, a w przypadku zgłoszeń na szkolenie stacjonarne również miasto i termin)

 

W przypadku dodatkowych pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji pod numerem

570 417 254Akademia trenera biznesu przez internet

12:37, 8.12.2016 .. 0 komentarzy .. Link
AKADEMIA TRENERA BIZNESU zapewni: Uzyskanie praktycznej wiedzy i umiejętności z zakresu prowadzenia kursów, wykładów, lekcji czy szkoleń. Nabycie doświadczenia praktycznego. Program szkolenia 1 Psychologia w procesie uczenia się – nauczania osób dorosłych 2 Elementy procesu uczenia się-nauczania dorosłych 3 Pamięć i zapamiętywanie 4 Planowanie i organizacja różnych form szkolenia dorosłych 5 Projektowanie procesu dydaktycznego 6 Formy i metody kontroli i oceny skuteczności 7 Prowadzenie zajęć dydaktycznych 8 Warsztaty trenerskie 9 Podstawy przedsiębiorczości RAZEM 260 godzin (w tym filmy, ćwiczenia, lektura, staż ) WSZYSTKIE ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ ZA POŚREDNICTWEM INTERNETU : w każdy poniedziałek (począwszy od20.07.2016) każdy uczestnik otrzymuje email z filmem i ćwiczeniami bądź lekturą w każdy piątek 18.00-20.00 odbywają się konsultacje za pośrednictwem skypa czas trwania około 40 tygodni po ukończonej pierwszej części ATB można uczestniczyć w bezpłatnym stażu trenerskim w Centrum Kształcenia Furtacz.pl Adresaci szkolenia Skierowane do osób: - przygotowujących się do prowadzenia wykładów, szkoleń, kursów - kierujących i nadzorujących pracowników - właścicieli i menadżerów firm – posiadających uprawnienia BHP, chcących zgodnie z prawem prowadzić szkolenia pracowników – osób zainteresowanych tematyką prowadzenia nowoczesnych szkoleń Cel szkolenia Uzyskanie kwalifikacji do uczenia dorosłych osób. Zdobycie praktycznych umiejętności zainteresowania uczestników i przekazania wiedzy w sposób ciekawy i inspirujący do dalszej nauki. Kwalifikacje po ukończeniu Certyfikat w języku polskim i angielskim uprawniający do prowadzenia kursów i szkoleń na terenie kraju i nie tylko. Warunki ukończenia Praca zaliczeniowa i pozytywnie zdany egzamin. Dzwoń teraz: 570 417 254 e-mail biuro: furtacz.pl@op.pl

Szkolenia bhp

01:53, 29.11.2016 .. 0 komentarzy .. Link
Szkolenie BHP NOWOŚĆ MASZ MAŁO CZASU MAMY DLA CIEBIE OFERTĘ - szkolenie można odbyć za pośrednictwem internetu lub poczty Szkolenie skierowane do wszystkich grup zawodowych z wyjątkiem stanowisk robotniczych(zgodnie z obowiązującymi przepisami): osoby będące pracodawcami oraz inne osoby kierujące pracownikami, w szczególności kierownicy, mistrzowie i brygadziści pracownicy inżynieryjno-techniczni, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji, pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy i inne osoby wykonujące zadania tej służby, pracownicy administracyjno-biurowi i inni niewymienieni Osoba po ukończeniu takiego szkolenia otrzyma: Certyfikat w języku polskim, który jest wydany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy. 1 rok darmowych porad z zakresu szkolenia Materiały w wersji elektronicznej lub papierowej, do których zawsze można sięgnąć Ocenę ryzyka zawodowego na swoim stanowisku Podstawa prawna: rozporządzenie ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (z późn. zm.) Kto może wziąć udział w szkoleniu: pracodawcy osoby kierujące pracownikami inspektorzy nadzoru za spółdzielni i zarządcy wspólnot mieszkaniowych pracownicy administracyjno – biurowi nauczyciele przedstawiciele handlowi itp Koszt całkowity brutto 100zł (CERTYFIKAT w języku polskim i angielskim lub niemieckim – honorowany w większości krajów) Szkolenie można ukończyć po dokonaniu zgłoszenia: emailem: furtacz.pl@op.pl sms-em: 570 417 254 fax-em: 32 444 69 51 KONIECZNIE PODAJĄC SPOSÓB KONTAKTU (nr telefonu bądź e-mail oraz imię i nazwisko, a w przypadku zgłoszeń na szkolenie stacjonarne również miasto i termin) formie stacjonarnej ? zapisując się na szkolenie w terminie i miejscu podanym w HARMONOGRAMIE przez internet lub pocztę polską (e-learning) indywidualnie po telefonicznym ustaleniu terminu W przypadku dodatkowych pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji pod numerem 570 417 254

Kurs azbestowy

02:13, 16.11.2016 .. 0 komentarzy .. Link
UPRAWNIENIA AZBESTOWE Szkolenie w zakresie bezpiecznego używania i usuwania przedmiotów zawierających azbest .Szkolenie specjalistyczne. Szkolenie skierowane jest do firm i osób, które chcą wyjść naprzeciw wymogom Unii Europejskiej i rozszerzyć działalność o prace związane z zabezpieczaniem lub usuwaniem materiałów zawierających azbest (wszystkie rodzaje). Zajęcia prowadzone przez specjalistów, co gwarantuje wysoką jakość prowadzonych wykładów. Celem szkolenia jest zapewnienie uczestnikom: zaznajomienia ich z zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą, poznania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania pracy na określonym stanowisku oraz związanych z tym stanowiskiem obowiązków i odpowiedzialności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, nabycia umiejętności wykonywania pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych osób oraz postępowania w sytuacjach awaryjnych, a także udzielania pierwszej pomocy osobom, które uległy wypadkom. Dzięki szkoleniu poznasz: właściwości azbestu i jego wpływ na zdrowie, w tym powiązany skutek palenia typy materiałów lub wyrobów, które mogą zawierać azbest i ich najczęstsze zastosowania wpływ stanu technicznego materiałów lub wyrobów na poziom uwalniania włókien azbestowych postępowanie w kontakcie z materiałami, w przypadku których istnieje podejrzenie, że zawierają azbest dostępne źródła informacji o lokalizacji wyrobów zawierających azbest przypadki natknięcia się na wyroby podejrzane o zawartość azbestu, w których należy niezwłocznie wstrzymać prace oraz poinformować odpowiednią osobę kierującą robotami jakie kroki należy podjąć w celu minimalizacji ryzyka narażenia na szkodliwe działanie azbestu w sytuacji, gdy wyrób podejrzany o zawieranie azbestu jest w złym stanie technicznym lub został przypadkowo uszkodzony , np. ewakuację i zabezpieczenie najbliższego otoczenia oraz poinformowanie odpowiednich osób jakie dokumenty należy wypełnić przed rozpoczęciem prac jakie zgłoszenia i w jakim terminie należy wykonać jak przygotować się do ewentualnej kontroli PIP, Sanepidu czy Nadzoru Budowlanego Każdy uczestnik szkolenia otrzyma certyfikat w języku polskim i angielskim lub niemieckim, honorowany w UE i poza UE. Firmy i osoby prywatne, które uzyskały w naszej firmie w/w CERTYFIKATY wykonują prace min.w krajach: Niemcy, Francja, Holandia, Szwecja, Dania, Norwegia, Wielka Brytania, Szwajcaria, Austria. W szkoleniu mogą wziąć udział: pracodawcy, osoby kierujące pracownikami pracownicy zaangażowani bezpośrednio z wykonywaniem tych prac, osoby, które chcą zdobyć nowy zawód i zwiększyć swoją atrakcyjność na rynku pracy, inspektorzy nadzoru, itp. Koszt całkowity brutto 199 zł (CERTYFIKAT w języku polskim i angielskim – honorowany w większości krajów) poniżej wyjątki (CERTYFIKAT wg prawa norweskiego ) (CERTYFIKAT wg prawa francuskiego ) (CERTYFIKAT wg prawa niemieckiego ) (CERTYFIKAT wg prawa holenderskiego ) Szkolenie można ukończyć po dokonaniu zgłoszenia: emailem: furtacz.pl@op.pl sms-em: 570 417 254 fax-em: 32 444 69 51 KONIECZNIE PODAJĄC SPOSÓB KONTAKTU (nr telefonu bądź e-mail oraz imię i nazwisko, a w przypadku zgłoszeń na szkolenie stacjonarne również miasto i termin) formie stacjonarnej – zapisując się na szkolenie w terminie i miejscu podanym w HARMONOGRAMIE przez internet lub pocztę polską (e-learning) indywidualnie po telefonicznym ustaleniu terminu W przypadku dodatkowych pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji pod numerem 570 417 254

Teczka ofert - bezpłatne ogłoszenia

12:44, 3.11.2016 .. 0 komentarzy .. Link
Zapraszamy do dodawania drobnych ogłoszeń na nowym bezpłatnym portalu! www.teczkaofert.pl

Uprawnienia do pracy na wysokości

02:42, 21.10.2016 .. 0 komentarzy .. Link
UPRAWNIENIA DO PRACY NA WYSOKOŚCI Szkolenia z zakresu doboru i używania środków ochrony indywidualnej chroniących przed upadkiem z wysokości.Adresowane branż, które ze względu na specyfikę pracy narażają pracownika na upadek z wysokości min dla: budownictwo, elektroenergetyka, gospodarka wodno-kanalizacyjna, magazyny wysokiego składowania, telekomunikacja, telefonia komórkowa, dekarstwo, odśnieżanie dachów, usługi porządkowe, usługi remontowe, itp. Dlaczego warto: Szkolenie organizowane zgodnie ze stanem prawnym 2014 Szkolenie prowadzone przez wysokiej klasy specjalistów praktyków. Zajęcia mają na celu nauczenie samodzielnego i bezpiecznego poruszania się na wysokości z wykorzystaniem sprzętu asekuracyjnego oraz wykonywania pracy w podparciu. Ponadto uczestnicy poznają podstawowe techniki ewakuacji z wysokości oraz pomocy przedmedycznej. Podczas wykładów i ćwiczeń omawiane są zagadnienia prawne w zakresie bezpieczeństwa pracy na wysokości ze zwróceniem uwagi na ocenę ryzyka zawodowego. Osoba po ukończeniu takiego szkolenia otrzyma certyfikat w języku polskim i angielskim lub niemieckim, honorowany w UE i poza UE. Firmy i osoby prywatne, które uzyskały w naszej firmie w/w CERTYFIKATY wykonują prace min.w krajach: Niemcy, Francja, Holandia, Szwecja, Dania, Norwegia, Wielka Brytania, Szwajcaria, Austria. W szkoleniu mogą wziąć udział: pracodawcy, osoby kierujące pracownikami pracownicy zaangażowani bezpośrednio z wykonywaniem tych prac, osoby, które chcą zdobyć nowy zawód i zwiększyć swoją atrakcyjność na rynku pracy, inspektorzy nadzoru, itp. Koszt całkowity brutto 199 zł (CERTYFIKAT w języku polskim i angielskim lub niemieckim – honorowany w UE) Szkolenie można ukończyć po dokonaniu zgłoszenia email-em furtacz.pl@op.pl sms-em 570 417 254 fax-em 32 444 69 51 KONIECZNIE PODAJĄC SPOSÓB KONTAKTU (nr telefonu bądź e-mail oraz imię i nazwisko, a w przypadku zgłoszeń na szkolenie stacjonarne również miasto i termin) formie stacjonarnej – zapisując się na szkolenie w terminie i miejscu podanym w HARMONOGRAMIE przez internet lub pocztę polską (e-learning) indywidualnie po telefonicznym ustaleniu terminu W przypadku dodatkowych pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji pod numerem 570 417 254

Kurs azbestowy przez internet na Polskę

01:15, 18.10.2016 .. 0 komentarzy .. Link
Kurs do usuwania azbestu - PRZEZ INTERNET - NA POLSKĘ Kurs do usuwania azbestu - PRZEZ INTERNET - NA POLSKĘ Kurs do usuwania azbestu - W CAŁOŚCI PRZEZ INTERNET Kurs uprawnia do zajmowania się usuwaniem azbestu. Po tym kursie można prowadzić firmę zajmującą się usuwaniem azbestu, jak również można pracować w takiej firmie. Każdy uczestnik kursu otrzyma: 1. Rok darmowych porad z zakresu kursu. 2. Certyfikat w języku polskim na druku MEN - wysłany pocztą bez dodatkowych opłat. 3. Pełną dokumentację dla Twojej firmy. 4. Wzory koniecznych zgłoszeń. 5. Instrukcje. Uwaga: Każda osoba zajmująca się usuwaniem azbestu musi mieć ukończony w/w kurs. Nie wystarczy, że pracodawca lub kierownik ma taki kurs. Brak uprawnień może skutkować mandatem z Państwowej Inspekcji Pracy, Sanepidu lub Nadzoru budowlanego. Program kursu obejmuje 1 dzień, zgodnie z polskimi przepisami i nadaje UPRAWNIENIA DO PRACY PRZY AZBEŚCIE. Możemy przyjechać specjalnie do Twojej firmy i u Ciebie zorganizować kurs. Szczegóły do uzgodnienia. W ramach kursu otrzymasz pełną dokumentację dla Twojej firmy (konieczną do prowadzenia inwestycji azbestowych). Dostaniesz również wzory zgłoszeń do urzędów, do których zgodnie z przepisami musisz zgłosić każdą inwestycję, aby nie narazić się na WYSOKI MANDAT oraz instrukcję - CO, GDZIE, KIEDY? Masz pytania dzwoń 794940192 lub pisz eurinks@gmail.com NIE CZEKAJ - KUP TERAZ - I ZACZNIJ LEPIEJ ZARABIAĆ INSTRUKCJA: 1. Dokonaj zakupu i opłać kurs. 2. Emailem dostaniesz dane i hasło do odbycia kursu i pobrania dokumentacji i instrukcji 3. Po zakończeniu kursu internetowego zostanie do Ciebie wysłany pocztą certyfikat.

Akademia trenera biznesu przez internet

12:34, 13.10.2016 .. 0 komentarzy .. Link
tencje miękkie » 999.00zł Akademia Trenera Biznesu - PRZEZ INTERNET Akademia Trenera Biznesu - PRZEZ INTERNET AKADEMIA TRENERA BIZNESU jest stworzona specjalnie dla Ciebie Dlaczego warto zapisać się już dziś na Akademię Trenera Biznesu? 1. Najlepsza forma - uczestniczysz kiedy masz czas i ochotę (uzyskujesz dostęp do kursu na 365dni i możesz wracać kiedy chcesz i powtarzać najciekawsze lekcje). 2. Najtaniej (dlatego, że zajęcia odbywają się na platformie e-learningowej, mogliśmy w znacznym stopniu zmniejszyć Twoje koszty, pomimo współpracy z wysokiej klasy ekspertami). 3. Darmowe doradztwo (nawet po skończonym kursi uzyskujesz 2 letni status VIP i możliwość darmowych konsultacji z naszymi ekspertami). 4. Status VIP pozwoli Ci również uczestniczyć za darmo w szkoleniach i kursach stacjonarnych organizowanych przez Europejski Instytut Kształcenia na terenie całej UE. 5. Uzyskujesz Voucher na 50% zniżkę na dowolny kurs organizowany przez Europejski Instytut Kształcenia (możesz go wykorzystać dla siebie lub podarować komuś w prezencie). 6. Zostaniesz wpisany do naszej bazy trenerów. Dzięki Akademii Trenera Biznesu nabędziesz praktyczną wiedzę w zakresie prowadzenia kursów i szkoleń. Program kursu: 1. Psychologia w procesie uczenia się – nauczania osób dorosłych. 2. Elementy procesu uczenia się-nauczania dorosłych. 3. Pamięć i zapamiętywanie. 4. Planowanie i organizacja różnych form szkolenia dorosłych. 5. Projektowanie procesu dydaktycznego. 6. Formy i metody kontroli i oceny skuteczności. 7. Prowadzenie zajęć dydaktycznych. 8. Warsztaty trenerskie. 9. Podstawy przedsiębiorczości. RAZEM 260 godzin (w tym lekcje, filmy, ćwiczenia, lektura ). WSZYSTKIE ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ ZA POŚREDNICTWEM INTERNETU. W każdy piątek 18.00-20.00 odbywają się konsultacje za pośrednictwem skypa. Skierowane do osób: - przygotowujących się do prowadzenia wykładów, szkoleń, kursów, - kierujących i nadzorujących pracowników, - właścicieli i menadżerów firm, – posiadających uprawnienia BHP, chcących zgodnie z prawem prowadzić szkolenia pracowników, – osób zainteresowanych tematyką prowadzenia nowoczesnych szkoleń. Cel szkolenia: - uzyskanie kwalifikacji do uczenia dorosłych osób, -zdobycie praktycznych umiejętności zainteresowania uczestników i przekazania wiedzy w sposób ciekawy i inspirujący do dalszej nauki. Kwalifikacje po ukończeniu: Certyfikat w języku polskim i angielskim uprawniający do prowadzenia kursów i szkoleń na terenie kraju i nie tylko. Warunki ukończenia: Praca zaliczeniowa i pozytywnie zdany egzamin.

Kurs kwalifikacyjny sanitariusza medycznego

01:13, 10.10.2016 .. 0 komentarzy .. Link
KURS KWALIFIKACYJNY SANITARIUSZA SZPITALNEGO – sanitariusz medyczny- ZOSTAŃ SANITARIUSZEM MEDYCZNYM Adresaci szkolenia Pracownicy służby zdrowia lub osoby ubiegające się o pracę w służbie zdrowia Program szkolenia Program kursu to 240h. W tym 80h teoretycznych i 160h praktyk Zajęcia teoretyczne – 80 godz.: Ogólne wiadomości o człowieku. Pierwsza pomoc. Profilaktyka zakażeń szpitalnych. Opieka nad chorym w szpitalu. Zajęcia PRAKTYCZNE 160 godz.: Zgodnie z zapotrzebowaniem szpitala. Kurs zgodny z najnowszymi przepisami Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 29 marca 1999 roku w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w publicznych zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 30, poz. 300) pracownik zatrudniony na stanowisku sanitariusza szpitalnego powinien posiadać wykształcenie co najmniej podstawowe oraz przeszkolenie w miejscu pracy, winien dodatkowo posiadać co najmniej 6-miesięczny staż pracy w zawodzie oraz ukończyć kurs kwalifikacyjny dla sanitariuszy. Sanitariusz / sanitariusz szpitalny nie posiada uprawnień do udzielania świadczeń zdrowotnych. CERTYFIKAT W JĘZYKU POLSKIM, ANGIELSKIM I NIEMIECKIM (honorowany na terenie UE) Cena = 1099zł/brutto (dotyczy kursów organizowanych w Katowicach, ZAPISZ SIĘ DO 10.10.2016 a ZAPŁACISZ TYLKO 999ZŁ)- startujemy już 18 Cena = 1500zł/brutto (dotyczy kursów organizowanych w Gdańsku, Warszawie, Rzeszowie) (w cenie ujęte wszystko co jest konieczne do ukończenia kuru min. opłaty za: materiały, organizację egzaminu, dokumenty potrzebne do odbycia praktyk ) ZAPISZ SIĘ Masz pytania dzwoń 570 417 254 (Katowice, Dąbrowa Górnicza, Warszawa, Gdańsk, Rzeszów, Wrocław, Opole w godzinach wieczornych i weekendy)

Szkolenie BHP

12:22, 5.10.2016 .. 0 komentarzy .. Link
Szkolenie BHP NOWOŚĆ MASZ MAŁO CZASU MAMY DLA CIEBIE OFERTĘ - szkolenie można odbyć za pośrednictwem internetu lub poczty Szkolenie skierowane do wszystkich grup zawodowych z wyjątkiem stanowisk robotniczych(zgodnie z obowiązującymi przepisami): osoby będące pracodawcami oraz inne osoby kierujące pracownikami, w szczególności kierownicy, mistrzowie i brygadziści pracownicy inżynieryjno-techniczni, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji, pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy i inne osoby wykonujące zadania tej służby, pracownicy administracyjno-biurowi i inni niewymienieni Osoba po ukończeniu takiego szkolenia otrzyma: Certyfikat w języku polskim, który jest wydany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy. 1 rok darmowych porad z zakresu szkolenia Materiały w wersji elektronicznej lub papierowej, do których zawsze można sięgnąć Ocenę ryzyka zawodowego na swoim stanowisku Podstawa prawna: rozporządzenie ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (z późn. zm.) Kto może wziąć udział w szkoleniu: pracodawcy osoby kierujące pracownikami inspektorzy nadzoru za spółdzielni i zarządcy wspólnot mieszkaniowych pracownicy administracyjno – biurowi nauczyciele przedstawiciele handlowi itp Koszt całkowity brutto 100zł (CERTYFIKAT w języku polskim i angielskim lub niemieckim – honorowany w większości krajów) Szkolenie można ukończyć po dokonaniu zgłoszenia: emailem: furtacz.pl@op.pl sms-em: 570 417 254 fax-em: 32 444 69 51 KONIECZNIE PODAJĄC SPOSÓB KONTAKTU (nr telefonu bądź e-mail oraz imię i nazwisko, a w przypadku zgłoszeń na szkolenie stacjonarne również miasto i termin) formie stacjonarnej ? zapisując się na szkolenie w terminie i miejscu podanym w HARMONOGRAMIE przez internet lub pocztę polską (e-learning) indywidualnie po telefonicznym ustaleniu terminu W przypadku dodatkowych pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji pod numerem 570 417 254

Szkolenie wysokościowe

02:08, 30.9.2016 .. 0 komentarzy .. Link
UPRAWNIENIA DO PRACY NA WYSOKOŚCI Szkolenia z zakresu doboru i używania środków ochrony indywidualnej chroniących przed upadkiem z wysokości.Adresowane branż, które ze względu na specyfikę pracy narażają pracownika na upadek z wysokości min dla: budownictwo, elektroenergetyka, gospodarka wodno-kanalizacyjna, magazyny wysokiego składowania, telekomunikacja, telefonia komórkowa, dekarstwo, odśnieżanie dachów, usługi porządkowe, usługi remontowe, itp. Dlaczego warto: Szkolenie organizowane zgodnie ze stanem prawnym 2014 Szkolenie prowadzone przez wysokiej klasy specjalistów praktyków. Zajęcia mają na celu nauczenie samodzielnego i bezpiecznego poruszania się na wysokości z wykorzystaniem sprzętu asekuracyjnego oraz wykonywania pracy w podparciu. Ponadto uczestnicy poznają podstawowe techniki ewakuacji z wysokości oraz pomocy przedmedycznej. Podczas wykładów i ćwiczeń omawiane są zagadnienia prawne w zakresie bezpieczeństwa pracy na wysokości ze zwróceniem uwagi na ocenę ryzyka zawodowego. Osoba po ukończeniu takiego szkolenia otrzyma certyfikat w języku polskim i angielskim lub niemieckim, honorowany w UE i poza UE. Firmy i osoby prywatne, które uzyskały w naszej firmie w/w CERTYFIKATY wykonują prace min.w krajach: Niemcy, Francja, Holandia, Szwecja, Dania, Norwegia, Wielka Brytania, Szwajcaria, Austria. W szkoleniu mogą wziąć udział: pracodawcy, osoby kierujące pracownikami pracownicy zaangażowani bezpośrednio z wykonywaniem tych prac, osoby, które chcą zdobyć nowy zawód i zwiększyć swoją atrakcyjność na rynku pracy, inspektorzy nadzoru, itp. Koszt całkowity brutto 199 zł (CERTYFIKAT w języku polskim i angielskim lub niemieckim – honorowany w UE) Szkolenie można ukończyć po dokonaniu zgłoszenia email-em furtacz.pl@op.pl sms-em 570 417 254 fax-em 32 444 69 51 KONIECZNIE PODAJĄC SPOSÓB KONTAKTU (nr telefonu bądź e-mail oraz imię i nazwisko, a w przypadku zgłoszeń na szkolenie stacjonarne również miasto i termin) formie stacjonarnej – zapisując się na szkolenie w terminie i miejscu podanym w HARMONOGRAMIE przez internet lub pocztę polską (e-learning) indywidualnie po telefonicznym ustaleniu terminu W przypadku dodatkowych pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji pod numerem 570 417 254

Kurs azbestowy stacjonarny na Polskę

02:15, 28.9.2016 .. 0 komentarzy .. Link
Kurs do usuwania azbestu - STACJONARNY NA POLSKĘ Kurs do usuwania azbestu - STACJONARNY NA POLSKĘ Kurs do usuwania azbestu - STACJONARNY (Warszawa, Katowice, Gdańsk, Wrocław, Rzeszów) NA POLSKĘ Kurs uprawnia do zajmowania się usuwaniem azbestu. Po tym kursie można prowadzić firmę zajmującą się usuwaniem azbestu, jak również można pracować w takiej firmie. Kurs w całości przez internet. Każdy uczestnik kursu otrzyma: 1. Rok darmowych porad z zakresu kursu. 2. Certyfikat na druku MEN. 3. Pełną dokumentację dla Twojej firmy. 4. Wzory koniecznych zgłoszeń. 5. Instrukcje. Uwaga: Każda osoba zajmująca się usuwaniem azbestu musi mieć ukończony w/w kurs. Nie wystarczy, że pracodawca lub kierownik ma taki kurs. Brak uprawnień może skutkować mandatem z Państwowej Inspekcji Pracy, Sanepidu lub Nadzoru budowlanego. Program kursu obejmuje 1 dzień, zgodnie z polskimi przepisami i nadaje Uprawnienia do pracy przy azbeście. Możemy przyjechać specjalnie do Twojej firmy i u Ciebie zorganizować kurs. Szczegóły do uzgodnienia. W ramach kursu otrzymasz pełną dokumentację dla Twojej firmy (konieczną do prowadzenia inwestycji azbestowych). Dostaniesz również wzory zgłoszeń do urzędów, do których zgodnie z przepisami musisz zgłosić każdą inwestycję, aby nie narazić się na WYSOKI MANDAT oraz instrukcję - CO, GDZIE, KIEDY? Masz pytania dzwoń 794940192 lub pisz eurinks@gmail.com

Kurs azbestowy specjalnie dla Twojej firmy

01:10, 22.9.2016 .. 0 komentarzy .. Link
Kurs do azbestu - specjalnie dla Twojej firmy + PEŁNA DOKUMENTACJA Kursy azbestowe Cena:1999.00zł Do koszyka Możemy przyjechać specjalnie do Twojej firmy i u Ciebie zorganizować kurs. Cena dotyczy kursu w Twojej firmie - grupa do 10 osób. Brak jakichkolwiek dodatkowych kosztów. Jeżeli jesteś zainteresowany inną opcją , zachęcamy do kontaktu. Otrzymasz: 1. Rok darmowych porad z zakresu kursu. 2. Certyfikat na druku MEN. 3. Pełną dokumentację dla Twojej firmy. .4. Wzory koniecznych zgłoszeń. 5. Instrukcje. Certyfikat w języku polskim- kurs zgodny z polskimi przepisami. W ramach kursu otrzymasz pełną dokumentację dla Twojej firmy (konieczną do prowadzenia inwestycji azbestowych). Dostaniesz również wzory zgłoszeń do urzędów, do których zgodnie z przepisami musisz zgłosić każdą inwestycję, aby nie narazić się na WYSOKI MANDAT oraz instrukcję - CO, GDZIE, KIEDY? Masz pytania dzwoń 794940192 lub pisz eurinks@gmail.com

Kurs azbestowy

01:22, 13.9.2016 .. 0 komentarzy .. Link
Kurs do usuwania azbestu - elerning (przez internet) NA POLSKĘ Kursy azbestowe Cena:199.00zł tak Do koszyka Kurs uprawnia do zajmowania się usuwaniem azbestu. Po tym kursie można prowadzić firmę zajmującą się usuwaniem azbestu jak również można pracować w takiej firmie. Kurs w całości przez internet. Każdy uczestnik kursu otrzyma: 1. Rok darmowych porad z zakresu kursu. 2. Certyfikat na druku MEN. 3. Pełną dokumentację dla Twojej firmy .4. Wzory koniecznych zgłoszeń. 5. Instrukcje Uwaga: Każda osoba zajmująca się usuwaniem azbestu musi mieć ukończony w/w kurs. Nie wystarczy że pracodawca lub kierownik ma taki kurs. Brak uprawnień może skutkować mandatem z Państwowej Inspekcji Pracy, Sanepidu lub Nadzoru budowlanego. Program kursu obejmuje 1 dzień zgodnie z polskimi przepisami Możemy przyjechać specjalnie do Twojej firmy i u Ciebie zorganizować kurs. Szczegóły do uzgodnienia. W ramach kursu otrzymasz pełną dokumentację dla Twojej firmy (konieczną do prowadzenia inwestycji azbestowych) Dostaniesz również wzory zgłoszeń do urzędów do których zgodnie z przepisami musisz zgłosić każdą inwestycję aby nie narazić się na WYSOKI MANDAT oraz instrukcję - CO GDZIE KIEDY?

Szkolenie azbestowe

02:00, 17.6.2016 .. 0 komentarzy .. Link
UPRAWNIENIA AZBESTOWE Szkolenie w zakresie bezpiecznego używania i usuwania przedmiotów zawierających azbest .Szkolenie specjalistyczne. Szkolenie skierowane jest do firm i osób, które chcą wyjść naprzeciw wymogom Unii Europejskiej i rozszerzyć działalność o prace związane z zabezpieczaniem lub usuwaniem materiałów zawierających azbest (wszystkie rodzaje). Zajęcia prowadzone przez specjalistów, co gwarantuje wysoką jakość prowadzonych wykładów. Celem szkolenia jest zapewnienie uczestnikom: zaznajomienia ich z zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą, poznania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania pracy na określonym stanowisku oraz związanych z tym stanowiskiem obowiązków i odpowiedzialności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, nabycia umiejętności wykonywania pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych osób oraz postępowania w sytuacjach awaryjnych, a także udzielania pierwszej pomocy osobom, które uległy wypadkom. Dzięki szkoleniu poznasz: właściwości azbestu i jego wpływ na zdrowie, w tym powiązany skutek palenia typy materiałów lub wyrobów, które mogą zawierać azbest i ich najczęstsze zastosowania wpływ stanu technicznego materiałów lub wyrobów na poziom uwalniania włókien azbestowych postępowanie w kontakcie z materiałami, w przypadku których istnieje podejrzenie, że zawierają azbest dostępne źródła informacji o lokalizacji wyrobów zawierających azbest przypadki natknięcia się na wyroby podejrzane o zawartość azbestu, w których należy niezwłocznie wstrzymać prace oraz poinformować odpowiednią osobę kierującą robotami jakie kroki należy podjąć w celu minimalizacji ryzyka narażenia na szkodliwe działanie azbestu w sytuacji, gdy wyrób podejrzany o zawieranie azbestu jest w złym stanie technicznym lub został przypadkowo uszkodzony , np. ewakuację i zabezpieczenie najbliższego otoczenia oraz poinformowanie odpowiednich osób jakie dokumenty należy wypełnić przed rozpoczęciem prac jakie zgłoszenia i w jakim terminie należy wykonać jak przygotować się do ewentualnej kontroli PIP, Sanepidu czy Nadzoru Budowlanego Każdy uczestnik szkolenia otrzyma certyfikat w języku polskim i angielskim lub niemieckim, honorowany w UE i poza UE. Firmy i osoby prywatne, które uzyskały w naszej firmie w/w CERTYFIKATY wykonują prace min.w krajach: Niemcy, Francja, Holandia, Szwecja, Dania, Norwegia, Wielka Brytania, Szwajcaria, Austria. W szkoleniu mogą wziąć udział: pracodawcy, osoby kierujące pracownikami pracownicy zaangażowani bezpośrednio z wykonywaniem tych prac, osoby, które chcą zdobyć nowy zawód i zwiększyć swoją atrakcyjność na rynku pracy, inspektorzy nadzoru, itp. Koszt całkowity brutto 199 zł (CERTYFIKAT w języku polskim i angielskim – honorowany w większości krajów) poniżej wyjątki (CERTYFIKAT wg prawa norweskiego ) (CERTYFIKAT wg prawa francuskiego ) (CERTYFIKAT wg prawa niemieckiego ) (CERTYFIKAT wg prawa holenderskiego ) Szkolenie można ukończyć po dokonaniu zgłoszenia: emailem: furtacz.pl@op.pl sms-em: 570 417 254 fax-em: 32 444 69 51 KONIECZNIE PODAJĄC SPOSÓB KONTAKTU (nr telefonu bądź e-mail oraz imię i nazwisko, a w przypadku zgłoszeń na szkolenie stacjonarne również miasto i termin) formie stacjonarnej – zapisując się na szkolenie w terminie i miejscu podanym w HARMONOGRAMIE przez internet lub pocztę polską (e-learning) indywidualnie po telefonicznym ustaleniu terminu W przypadku dodatkowych pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji pod numerem 570 417 254

{ Poprzednia strona } { Strona 2 z 9 } { Następna strona }

O Mnie

Start
Mój Profil
Archiwum
Przyjaciele
Mój Foto Album

Linki

szkolenie wysokościowe
szkolenia azbestowe
program szkolenia azbestowego
azbestowe internetem
Asbest-Schulung
Was ist Asbest?
wysokościowe stacjonarne lub internetem
szkolenia azbestowe i wysokościowe
szkolenia do Norwegii
szkolenia w Warszawie
kurs trenera
haccp
budowanie zespołu
szkolenia wysokościowe
azbestowe
pakiet
kurs trenera
szkoła alpinizmu
kurs haccp
manipulacja i techniki sprzedaży
uprawnienia wysokościowe
akademia trenera
budowanie zespołu
azbestowe
pakiet dla pracodawców
kurs trenera
kurs HACCP
manipulacja
FURTACZ.PL
wakacyjny kurs trenera
szklenie wysokościowe
budowanie zespołu
azbestowe
menadżer
pakiet
manipulacja
techniki sprzedaży
kurs trenera
wysokościowe
budowanie zespołu
azbestowe
kurs trenera
budowanie zespołu
haccp
manipulacja
wysokościowe
kurs sanitariusza
budowanie zespołu
azbestowe
kurs trenera
pierwsza pomoc
sanitariusz medyczny
budowanie zespołu
azbestowe
kurs trenera
azbestowe holandia
holandia
sanitariusz
azbestowe
wysokościowe
kurs HACCP
sep
sanitariusz
sanitariusz
azbest
haccp
wysokościowe
kurs trenera
sanitariusz
azbestowe
elektryczne
budowanie zespołu
sanitariusz
azbest
wysokościowe
sanitariusz
kurs trenera
azbest
sanitariusz
wysokosciowe
haccp
kurs trenera
azbest
budowanie zespołu
sanitariusz
azbest
azbest
azbest
azbest
wysokościowe
pakiet
azbest
kurs trenera
budowanie zespołu
sanitariusz
wysokościowe
azbestowe
akademia trenera
sanitariusz
budowanie zespołu
wysokościowe
kurs trenera
azbestowe
torowe
akademia trenera
wychowaj bystrzaka
koordynator BHP
koordynator BHP
akademia trenera
azbest
azbest
azbest
azbest
wysokościowe
bhp
sanitariusz
akademia trenera
azbest
wysokościowe
bezpłatne ogłoszenia
azbest
bhp
trener biznesu
haccp
ogłoszenia
azbest
wysokościowe
sanitariusz
wysokościowe
trener biznesu
azbest
wysokościowe
azbest
wysokościowe
azbest
sanitariusz
azbest
wysokościowe
kurs azbestowy

Kategorie


Ostatnie Wpisy

Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy 20.11.10 Katowice
Uprawnienia do pracy na wysokości
Kurs sanitariusza medycznego Katowice 10.10.20
Kurs do usuwania azbestu – na Polskę 249zł
Kurs do usuwania azbestu – na Polskę 249zł

PrzyjacieleGry online : Wyszukiwarka Mp3 : Filmy online